Jak wpisać kod

Jak wpisać kod odblokowujący do telefonu

Poniżej umieszczamy instrukcję jak wpisać kod/kody do telefonu w celu odblokowania.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Alcatel?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.

3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Druga metoda:

1.Uruchamiamy telefon bez karty SIM.

2. Wpisujemy sekwencję *#0000*NCK# 3. Następnie wpisujemy *#0001*NCK#.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Blackberry?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.

3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Druga metoda:

1. Wkładamy obojętnie jaką kartę SIM do telefonu i uruchamiamy go.

2. Przechodzimy do Ustawienia –> Advanced Options (Ustawienia zaawansowane) –> Sim Card (Karta SIM) 3

. Wpisujemy słowo MEP (litery nie będą się pojawiały na ekranie)

4. Po pojawieniu się menu simlocka najeżdżamy na Network (Sieć) i wpisujemy słowo MEP2

5. Wpisujemy kod i po jego zatwierdzeniu simlock zostaje zdjęty.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie HTC?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.

3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Huawei?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.

3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Jak zdjąć simlocka w iPhone ?

1. Wkładamy kartę SIM innego operatora do iPhone’a z naładowaną pełną baterią i włączamy go.

2. Włączmy program iTunes na komputerze z dostępem do internetu.

3. Podłączamy iPhone’a pod komputer.

4. Synchronizujemy iPhone’a z programem iTunes.

5. iTunes automatycznie rozpocznie proces odblokowania.

6. Po upływie od 2 do 30 minut pojawi się komunikat: „Odblokowanie telefonu iPhone zakończyło się powodzeniem„. Czasem wymagane jest wprowadzenie iPhone’a w Tryb DFU

iphone

 

 

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie LG ?

 

1. 1. Wkładamy oryginalną kartę SIM do telefonu (karta z sieci z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.

3. Wpisujemy sekwencję 2945#*XXX# lub 2945#*71001# 4. Pojawi się menu simlocka i wybieramy opcję „Blokada sieci”.

4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie. Za XXX wstawiamy cyfry z modelu telefonu. Czyli np. dla LG E430 wpisujemy 2495#*430#.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie NOKIA?

1. Włączamy telefon bez karty SIM.

2. Kod wpisujemy jako ciąg znaków #pw+KOD+1#

Znaki specjalne p,w, + otrzymać można po kulkukrotnym wciśnięciu *

3. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie

Instrukcja dla modeli z serii Lumia:
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.
3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.
4. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Sony?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

3. Wpisujemy kod NCK i po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Ważne!

W telefonach marki Sony kod można wpisać tylko 5 razy. Po przekroczeniu tej ilości licznik się blokuje i telefon nie przyjmie więcej kodu. Przed zamówieniem kodu należy sprawdzić stan licznika:

1. Włączamy telefon baz karty sim.

2. Wpisujemy *#*#7378423#*#*

3. Wybieramy Service info, a następnie Simlock.

4. Sprawdzamy przy którym poluwidnieje znak X, O lub kropka

5. Jeżeli z lewej strony przy polu NETWORK z prawej strony jest liczba inna niż 0 można odblokować kodem. W przeciwnym razie licznik jest zablokowany i nie można odblokować teleofnu.

Jak wpisać kod, żeby zdjąć simlocka w telefonie Samsung?

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.

3. Wpisujemy kod Unfreeze i zatwierdzamy (może pojawić się komunikat o błędnym kodzie)

4. Wpisujemy kod Network.

5. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

W przypadku gdy telefon Samsung nie pyta o kod:

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Następnie wpisać #7465625*638*Network# lub *#7465625*638*Network#

Telefon jest już bez simlocka.

Druga metoda gdy telefon nie prosi o kod:

1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.

2. Wpisujemy sekwencje:

#0199*Unfreeze#

#0111*Network#

#0121*SCK#

#0133*SPCK#

6. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PHONE FREEZE” należy:

1. wybrać połączenia i wpisać kod Unfreeze (same cyferki)

2. Telefon poprosi o kod.

3. Wpisujemy kod Network.

4. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.