Odblokuj

Zdjęcie blokady simlock z telefonów SAMSUNG tylko z sieci Angielskich

Czas realizacji

Od momentu wpłaty i zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie zamówienie przechodzi do realizacji i na stałe odblokowanie telefonu czeka się zazwyczaj 24 - 48 godzin.

79

Opis

Jest to usługa zdjęcia blokady sim z telefonów Samsung. Dzięki tej usłudze odblokujesz swój telefon na stałe. Do odblokowania simlocka nie jest ważna wersja oprogramowania. Obsługujemy wszystkie wersje firmware.

Koszt jednego simlocka wynosi 79,00 zł. Są to jedyne koszty związane ze zdjęciem blokady telefonu. Po operacji odblokowania simlock już nigdy nie powróci.

Po zakupie usługi otrzymasz od Nas informacje że IMEI został zapisany do bazy Samsung i należy wykonać następne czynności:

1.Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Jeżeli na kartę SIM nałożony jest kod PIN to wpisujemy go.
3. Telefon poprosi o kod odblokowujący sieć.
4. Wpisujemy kod Unfreeze i zatwierdzamy (może pojawić się komunikat o błędnym kodzie)
5. Wpisujemy kod Network.
6. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

Pierwsza metoda gdy telefon Samsung nie pyta o kod:
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Następnie wpisać #7465625*638*Network# lub *#7465625*638*Network#
Telefon jest już bez simlocka.

Druga metoda gdy telefon nie prosi o kod:
1. Wkładamy obcą kartę SIM do telefonu (karta z przeciwnej sieci od tej z której pochodzi telefon) i uruchamiamy go.
2. Wpisujemy sekwencje:
#0199*Unfreeze#
#0111*Network#
#0121*SCK#
#0133*SPCK#
6. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.

UWAGA!!!

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PHONE FREEZE” należy:
1. wybrać połączenia i wpisać kod Unfreeze (same cyferki)
2. Telefon poprosi o kod.
3. Wpisujemy kod Network.
4. Po zatwierdzeniu simlock automatycznie zniknie.