Regulamin

Regulamin serwisu UnlockOnline.pl

§1. Realizacja usługi

1. Sklep internetowy działający pod adresem unlockonline.pl prowadzony jest przez: UNLOCKONLINE.PL Aleksandra Młodzińska , z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrówki 16 m.26, nip: 728-107-21-81, regon: 101756056, zwany dalej Usługodawcą.
2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów wyszczególnionych na stronie.
3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania,lub telefon nie miał już wcześniej zdjętego SIMLOCKA.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące lub telefon został wcześniej już odblokowany , Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
6. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT 23 %.
8. Na wszystkie usługi wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
9. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
Czas średni jest podany tylko w celach orientacyjnych, nie wyznacza on konkretnego terminu wykonania usługi.
10. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi.
11. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe, kartę kredytową lub konto PAYu.
12. Płatności obsługiwane są przez firmę PAYU S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
13. Z uwagi na charakter wykonywanej usługi (podanie kodów simlocka, odblokowanie iPhone) klient nie może wycofać zlecenia przed upłynięciem faktycznego czasu oczekiwania (nie czas średni) przewidzianego przez Usługodawcę.

§2. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres info@unlockonline.pl
2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji otrzymanego kodu jest film (nagrany aparatem, telefonem komórkowym, kamerą), na którym widoczne będą:
- wyświetlanie nr IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#.
- Moment wpisywania kodu unlock oraz komunikat ewentualnego błędu.
Film należy wysłać na e-mail info@unlockonline.pl
3. Reklamacje dotyczące otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
7. Reklamacje dotyczące płatności rozstrzyga firma PAYu S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

§3. DANE OSOBOWE

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę UnlockOnline.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę UnlockOnline.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez nią usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów zamówień w Sklepie Internetowym. Dane podane przy zamówieniach służą wyłącznie do poprawnej identyfikacji zamawiającego, celem poprawnej wykonania Usługi.

2.Dane osobowe przetwarzane są przez UnlockOnline.pl Aleksandra Młodzińska nr NIP 7281072181 nr REGON 101756056.

3.Marka Unlockonline.pl, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§4. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
2. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli.

Obowiązek Informacyjny RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, czyli „RODO”, „ORODO”, czy „GDPR”.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji oraz o dane osobowe które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto będzie administratorem

Twoich danych? Firma „Unlockonline.pl Aleksandra Młodzińska” z siedzibą w Łodzi, ul.Dąbrówki 16/26 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7281072181 i REGON 101756056.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii) a także w celach marketingowych, jeśli zostanie na nie wyrażona dodatkowa zgoda.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe oraz kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw oraz jak możesz je wyegzekwować, zapoznaj się z Polityką prywatności serwisu i Regulaminem serwisu dostępnymi na naszych stronach internetowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii). Ciasteczka są wykorzystywane by strony i aplikacje działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu: by lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?

Nic prostszego! Napisz do nas na adres info@unlockonline.pl.

Polityka prywatności sklepu UnlockOnline.pl

Rejestracja lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.unlockonline.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Właściciela sklepu w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Właściciel sklepu świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel sklepu.

Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Właściciela sklepu to: (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres pocztowy, (d) adres e-mail, (e) numer telefonu, (f) lokalizację geograficzną, (g) dane techniczne dotyczące urządzeń za pomocą których uzyskano dostęp do Konta, (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) identyfikator urządzenia mobilnego, (j) typ systemu operacyjnego, (k) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę, (l) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (m) historia zakupów i wybierane linki, (n) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (o) preferowany język i waluta, (p) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe oraz kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (zwanym Newsletterem). Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcjonalnego pola (checkbox) „Zapisz się do newslettera” przy składaniu zamówienia lub w przypadku posiadania konta w „edycji profilu”.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres info@unlockonline.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Właściciela sklepu w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Właściciela sklepu skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Właściciela sklepu w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

Dane Osobowe Użytkowników zarejestrowanych są przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane Osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu bez rejestracji są przetwarzane przez czas dwunastu miesięcy i usuwane pierwszego dnia kolejnego miesiąca.