Regulamin

Regulamin serwisu UnlockOnline.pl

§1. Realizacja usługi

1. Sklep internetowy działający pod adresem unlockonline.pl prowadzony jest przez: UNLOCKONLINE.PL Aleksandra Młodzińska , z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrówki 16 m.26, nip: 728-107-21-81, regon: 101756056, zwany dalej Usługodawcą.
2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów wyszczególnionych na stronie.
3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania,lub telefon nie miał już wcześniej zdjętego SIMLOCKA.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące lub telefon został wcześniej już odblokowany , Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
6. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT 23 %.
8. Na wszystkie usługi wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
9. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
Czas średni jest podany tylko w celach orientacyjnych, nie wyznacza on konkretnego terminu wykonania usługi.
10. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi.
11. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe, kartę kredytową lub konto PAYu.
12. Płatności obsługiwane są przez firmę PAYU S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
13. Z uwagi na charakter wykonywanej usługi (podanie kodów simlocka, odblokowanie iPhone) klient nie może wycofać zlecenia przed upłynięciem faktycznego czasu oczekiwania (nie czas średni) przewidzianego przez Usługodawcę.

§2. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres info@unlockonline.pl
2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji otrzymanego kodu jest film (nagrany aparatem, telefonem komórkowym, kamerą), na którym widoczne będą:
- wyświetlanie nr IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#.
- Moment wpisywania kodu unlock oraz komunikat ewentualnego błędu.
Film należy wysłać na e-mail info@unlockonline.pl
3. Reklamacje dotyczące otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
7. Reklamacje dotyczące płatności rozstrzyga firma PAYu S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

§3. DANE OSOBOWE

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę UnlockOnline.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę UnlockOnline.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez nią usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów zamówień w Sklepie Internetowym. Dane podane przy zamówieniach służą wyłącznie do poprawnej identyfikacji zamawiającego, celem poprawnej wykonania Usługi.

2.Dane osobowe przetwarzane są przez UnlockOnline.pl Aleksandra Młodzińska nr NIP 7281072181 nr REGON 101756056.

3.Marka Unlockonline.pl, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§4. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
2. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli.